Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Informacja zwrotna, która pomaga w uczeniu się – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół
Cele

- redagowanie informacji zwrotnej kierowanej do ucznia
- poznanie zasad formułowania samooceny i oceny koleżeńskiej

Tematyka

- błędy popełniane w ocenianiu

- wymagania programowe

- sprawdzanie i ocenianie

- sposoby motywowania uczniów

- techniki zadawania pytań

- efektywna informacja zwrotna

- ocena koleżeńska i samoocena

- współpraca z rodzicami

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
132 zł