Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół
Cele

- dostarczenie nauczycielom informacji, które wynikają ze stosowania oceniania kształtującego

- upowszechnianie komentarza w ocenianiu kształtującym

- informacja zwrotna dla ucznia, informacja zwrotna dla rodzica

- rola oceny koleżeńskiej i uczniowskiej samooceny

- wzbudzenie zainteresowania jawnością kryteriów oceniania

Tematyka

-błędy popełniane w ocenianiu

-wymagania programowe

- sprawdzanie i ocenianie

- sposoby motywowania uczniów

- techniki zadawania pytań

- efektywna informacja zwrotna

- ocena koleżeńska i samoocena

- współpraca z rodzicami

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
132 zł