Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
500 zł