Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak być kreatywnym nauczycielem –inspiracje
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wyszukiwania materiałów pobudzających ich kreatywność

Tematyka

- charakterystyka kreatywnego nauczyciela

- przegląd przydatnych zasobów internetowych i literatury

- od inspiracji do modyfikacji pomysłu do swojego przedmiotu

- opracowanie autorskich przykładów zajęć z wykorzystaniem omawianych materiałów

- korygowanie ewentualnych potknięć

- dzielenie się swoimi pomysłami, m.in. na łamach „UczMy”

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
88 zł