Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nonogramy i inne zabawy online sposobem na rozwój logicznego myślenia (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
350 zł