Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Barbara Iwanowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.