Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczenie się przez planowanie – bulletjournal
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności planowania działań własnych oraz prowadzenia zajęć dla uczniów

dotyczących organizacji czasu w ramach samokształcenia

Tematyka

- na czym polega popularność bulletjournalingu

- wspólne obszary między kalendarzem, notesem a bulletjournal

- przykłady zastosowania bulletjournal w pracy nauczyciela

- ustalanie priorytetów i celów

- samosterowalność, jak osiągać cele

- motywatory

- propozycje graficznych rozwiązań

- zaplanowanie i wykonanie autorskich prac

- bulletjournal jako element atrakcyjnej formy samokształcenia uczniów

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
110 zł