Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów i psychologów
Cele

- wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą możliwości rozwijania zdolności koncentracji uwagi

Tematyka

- tradycyjne i nowoczesne metody rozwijające zdolność koncentracji uwagi

- koncepcja ciszy w pedagogice Marii Montessori i podejściu mindfulnessJona Kabata-Zinna

- ćwiczenia praktyczne do wykorzystania w pracy wychowawczej

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
88 zł