Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Profilaktyka trudnych zachowań – odbudowanie relacji, kształcenie postaw, minimalizowanie skutków po izolacji w pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
650 zł