Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Negocjacje i mediacje w szkole– kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Cele

- rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów

- wyposażenie ich w niektóre techniki z zakresu komunikacji pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną

Tematyka

- konflikt – definicje, rodzaje

- zarządzanie konfliktem

- metody radzenia sobie z konfliktem

- techniki wspomagające komunikację interpersonalną

- radzenie sobie z konfliktem – negocjacje i mediacje

- rozwiązywanie konfliktów szkolnych przy użyciu technik mediacyjnych – mediacje rówieśnicze w szkole

- ćwiczenia w rozwiązywania konfliktów – symulacje z zastosowaniem technik mediacji i negocjacji

- przykłady dobrych praktyk

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
165 zł