Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- zapoznanie z funkcjonowaniem i zasobami platformy EDUPOLIS oraz tworzenie własnych zasobów

Tematyka

- funkcjonowanie platformy

- zasoby edukacyjne

- narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych

- ćwiczenia praktyczne w tworzeniu zasobów

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
66 zł