Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
E-learning
Dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

- zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń

Tematyka

- zapoznanie z metodą IBSE – eksperymentu naukowego

- zapoznanie z różnymi scenariuszami ćwiczeń w oparciu o nowoczesne technologie

- poznanie i zastosowanie wybranych darmowych aplikacji w nauczaniu

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
88 zł