Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sztuka dyskutowania i argumentowania – retoryka na co dzień
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
E-learning
Dla
nauczycieli polonistów oraz innych specjalności
Cele

- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania ćwiczeń retorycznych w pracy z uczniami

Tematyka

- retoryka w podstawach programowych

- narzędzia retoryki

- budowa argumentu

- zastosowanie elementów retoryki w codziennych sytuacjach

- retoryka na egzaminach zewnętrznych

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
88 zł