Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia (stacjonarnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia (stacjonarnie)
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.