Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przepis na dobrą lekcję matematyki - warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki
Tematyka
  • podstawa programowa matematyki a planowanie
  • przykłady metod na ciekawe wprowadzenie do tematu
  • sposoby na zaangażowanie uwagi uczniów
  • przykłady, jak sprawdzać i oceniać umiejętności uczniów podczas lekcji
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
66 zł