Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel–uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
500 zł