Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel–uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel–uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy (zdalnie)
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.