Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sposoby na uczenie się uczniów poprzez metody z wykorzystaniem TIK – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK oraz technik, form i metod pracy z uczniami służącymi uczeniu się
Tematyka
  • sposoby na powtórki
  • wykorzystanie platform do testów
  • QR kody pomocne w grywalizacji
  • razem czy osobno – trzy przykłady na pracę w grupach z wykorzystaniem nowych technologii
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
44 zł