Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
QR kody w pracy nauczyciela
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
E-learning
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele
  • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii do pracy z uczniem
Tematyka
  • zasady tworzenia QR kodów
  • różne rodzaje QR kodów
  • przykłady wykorzystania QR kodów na lekcji
  • inspiracje w pracy nauczyciela z wykorzystaniem QR kodów
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
88 zł