Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie
Cele

Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela.

Tematyka
  • Nowoczesna szkoła, angażująca lekcja – intro
  • Integralne elementy tablicy interaktywnej i urządzeń multimedialnych
  • Przegląd funkcji tablicy interaktywnej w praktyce
  • Dostępne programy, źródło (programy, serwisy) pozyskanie programów, programy edukacyjne on-line dedykowane w/w tablicom interaktywnym – wykorzystanie e-zasobów, e- materiałów, e-podręczników, stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020 dopuszczonych do użytku przez MEN
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej, video z wykorzystaniem zasobów dostępnych w Internecie
  • Oprogramowanie, sterowniki, wspierające pracę nauczyciela: programy humanistyczne, przedmioty ścisłe, przyrodnicze, języki obce
  • Scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  • Przegląd rynku social media, popularne serwisy: YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat …  - to co nauczyciel powinien wiedzieć o uczniu
  • Część praktyczna – mechanizm tworzenia ćwiczeń laboratoryjnych – tworzenie gier, projektów, zabaw edukacyjnych, ćwiczenia dla ucznióo z wykorzystaniem Internetu – webquesty, quizy, ankiety…,
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł