Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) (stacjonarnie i zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) (stacjonarnie i zdalnie)
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.