Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, nauczycieli różnych specjalności zainteresowanych promocją zdrowia w szkole
Cele
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego
  • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
Tematyka
  • kocepcja szkoły promującej zdrowie
  • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną
  • propozycje zgłaszane przez uczestników sieci
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
0 zł