Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody indywidualnej pracy z uczniem - indywidualizacja procesu nauczania
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie
Cele
  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie metod indywidualnej pracy z uczniami.
Tematyka
  • Indywidualizacja procesu kształcenia - podstawy prawne
  • Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na preferencje ucznia i strategie uczenia się
  • Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na dopasowanie się w kanałach komunikacyjnych, ze względu na cele, treści i wymagania kształcenia, ze względu na specyficzne potzreby edukacyjne
  • Spsosby dokumentowania indywidualizacji procesu kształcenia
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
0 zł