Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda Projektu. Nauczanie przez eksperymentowanie.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr3 w Wąbrzeźnie ul. Tysiąclecia 1
Cele

doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu z elementami eksperymentu

Tematyka
  • poszerzanie kompetencji uczestników w temacie projektów edukacyjnych
  • metoda projektu i eksperyment  w podstawie programowej
  • propozycja przygotowania  projektów edukacyjnych metodą WebQuest
  • Cykl Kolba czyli jak uczyć się i zapamiętać na całe życie?
  • Nauczanie przez eksperymentowanie - pobudzanie twórczości, kreatywności
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł