Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
Nauczycieli SP nr 1,2,4 w Chełmnie
Cele

Szkolenie w ramach projektu "Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności".

Tematyka

Charakterystyka umiejętności interpersonalnych i społecznych

Jak rozwijać umiejętności interpersonalne

Kanały komunikacyjne i ich charakterystyka

Mowa ciała

Metody sprzyjające i niesprzyjające komunikacji

Kształtowanie umiejętności społecznych i ich znaczenie

Składniki kompetencji społecznych

Kompetencje społeczne warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach interpersonalnych i ekspozycji społecznej

Kompetencje społeczne warunkiem sukcesu zawodowego

Umiejętności interpersonalne i społeczne a rozwiązywanie konfliktów

Część praktyczna: warsztaty - praktyczne metody rozwijania umiejętności społecznych i interpersonalnych

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
0 zł