Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nauczanie przez eksperymentowanie i budowanie wiedzy
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele

Poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności u nauczycieli z zaktesu tematyki szkolenia

Tematyka
-zapoznanie z metodą IBSE – eksperymentu naukowego
- zapoznanie z różnymi scenariuszami ćwiczeń z zakresu przedmiotów
przyrodniczych w oparciu o nowoczesne technologie
- podstawy teoretyczne konstrukcjonizmu
- zbudowanie kilku prostych urządzeń wyjaśniających podstawowe prawa fizyki i
chemii
- wykonanie eksperymentów zgodnie z pięcioma zasadami IBSE
- eksperymenty w pracowni PASCO
- aplikacje pomiarowe i inne na smartfony
Terminy realizacji: spotkanie zdalne 25.09.20r.,  spotkanie w KPCEN 17.10.20r., 
Wymiar
12 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
0 zł