Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie i zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie i zdalnie)
Kierownik
Danuta Potręć
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.