Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli SP Jabłonowo: wychowawców i współorganizujących
Cele

doskonalenie kompetencji nauczycieli pracujących z dzieckiem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji nauczycieli współorganizujących kształcenie

Tematyka
  • Uczeń ze SPE w systemie oświaty
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
  • Kształcenie specjalne
  • TWORZENIE IPET
  • Dziecko z autyzmem
  • Zasady i metody pracy z dzieckiem z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi
  • TWORZENIE IPRW
  • Współpraca z rodzicami dziecka ze SPE - innowacyjne przykłady pracy z rodzicami w pracy terapeutycznej
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
0 zł