Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.