Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
500 zł