Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Konferencja: "Zawód: nauczyciel - wyzwania współczesnej edukacji" - forma zdalna
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
Dyrektorów, nauczycieli i specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Cele

Wsparcie dyrektorów, nauczycieli i specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych w realizacji w realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji nauczyciela we współczesnej  szkole, placówce oświatowej

Tematyka

Konferencja jest skierowana do szerokiego grona pedagogów pełniących różne funkcje w przedszkolach, szkołach i placówkach: od dydaktyka, wychowawcy, specjalisty, terapeuty po wicedyrektora i dyrektora w celu wzmocnienia ich roli i znaczenia dla współczesnej edukacji:

     -  Zawód: nauczyciel – wykład

     -  Wyzwania współczesnej edukacji  -  e-edukacja – prezentacja działań Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły, promocja

        przedsięwzięcia

     -  Rola i zadania nauczyciela w przyszłości

     -  Przykłady dobrych praktyk – prezentacje pedagoga, nauczyciela i dyrektora szkoły: współpraca z rodzicami, edukacja zdalna, zarządzanie placówką w sytuacji kryzysowej

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
0 zł