Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
500 zł