Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
„Wyzwolić aktywność ucznia”- sieci współpracy i samokształcenia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

 

  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
  • przećwiczenie zastosowania OK do aktywizacji ucznia
  • zapoznanie nauczycieli z zasadami tworzenia escape roomów
  • poznanie aplikacji komputerowej wykorzystywanej do tworzenia escape roomów

 

Tematyka
  • zasady współpracy sieci oraz integracja
  • wykorzystanie strategii OK do aktywizacji uczniów
  • zasady tworzenia escape roomów
  • aplikacja genially.pl jako narzędzie do tworzenia wirtualnych escape roomów
  • dzielenie się wiedzą, jako „dobra praktyka”
Wymiar
30 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł