Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
650 zł