Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Zofia Spalińska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.