Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli miasta Brodnica pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2
Cele

rozwój kompetencji językowych do poziomu B2

Tematyka
  • Rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:

rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie, pisanie

  • Zagadnienia leksykalno-gramatyczne

Zamówienie zbiorowe

Wymiar
120 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
0 zł