Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej - sieci współpracy i samokształcenia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychawania fizycznego
Cele

- nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń,

- poszerzanie kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym

- prezentacja i analiza dobrych praktyk oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań

 

 

Tematyka
  • zasady organizacyjne oraz integracja
  • innowacje na lekcjach wychowania fizycznego
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
  • przezentacja i podsumowanie działań
Wymiar
30 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
0 zł