Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego - sieci współpracy i samokształcenia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
Cele
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
  • doskonalenie pracy metodami przygotowującymi ucznia do egzaminu ósmoklasisty
Tematyka

- metody pracy w praktyce i teorii;

- zasady pracy z testem ósmoklasisty: rozwiązywanie i sprawdzanie;

- sposoby nauczania zdalnego;

- metody rozwijania poszczególnych umiejętności językowych: rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, mówienie i pisanie;

- metody pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł