Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostepnej
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli szkoły podstawowej w Wąbrzeźnie
Cele
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela pracujacego z uczniem niepełnosprawnym w szkole
Tematyka
  • trudności w nauce ucznia niepełnosprawnego
  • tworzenie IPET
  • współpraca z rodzicem ucznia niepełnosprawnego

 

 

Zmówienie grupowe.

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
0 zł