Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (zdalnie)
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.