Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Chmura Google w edukacji zdalnej - warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele
  • wykorzystanie chmury Google w pracy nauczyciela w zakresie pracy zespołowej (praca synchroniczna)
  • udostępnianie i współdzielenie plików
  • ankietowanie online
  • wykorzystanie tablicy interaktywnej
  • zastosowanie usług Google Meet i Google ClassRoom w pracy zdalnej
Tematyka
  • chmura obliczeniowa i jej zastosowania
  • poziomy dostępu do usług w chmurze
  • dyski sieciowe i pakiety biurowe online
  • współdzielenie plików i praca synchroniczna w chmurze Google
  • nowoczesne narzędzia wykorzystywane w pracy zespołowej, w tym formularz do tworzenia testów i ankiet, tablica interaktywna do pracy zespołowej, usługi Google Meet i Google ClassRoom do pracy zdalnej
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
40 zł