Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Działamy i wzmacniamy - przykłady metod wspierających (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97), Ewa Kondrat (881-93-12-18), Anna Piątek (881-93-23-18), Danuta Potręć (881-93-33-67), Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
350 zł