Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Konsultacje zbiorowe/ Test konkursowy, zasady i możliwości
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
Zespół konkursu "Beethoven po niemiecku”
Cele

Przygotowanie do utworzenia testu

Tematyka

Zapoznanie z prawidłową budową testu
Kryteria poprawności testu : rzetelność, trafność, praktyczność, wartość i inne

Błędy testu: konstrukcja, punktacja, precyzja, globalny czy szczegółowy, cel

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
0 zł