Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
350 zł