Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?
Kierownik
Krzysztof Rochowicz
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.