Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody oraz formy pracy sprzyjające czynnościowemu nauczaniu

Tematyka

- kompetencje matematyczne

- wnioski z raportu NIK „Matematyka do poprawy”

- gry i zabawy matematyczne

- czynnościowe rozwiązywanie zadań tekstowych

- teksty matematyczne

- wykorzystanie środków dydaktycznych

- czy można uczyć matematyki bez podręcznika

Wymiar
16 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
176 zł