Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nowe oraz zapomniane gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy o ciekawe pomysły na zajęcia ruchowe i rekreacyjne do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczkach i festynach

Tematyka

- miejsce gier i zabaw ruchowych oraz rekreacyjnych w sporcie dla wszystkich

- metodyka nauczania gier

- technika, taktyka, przepisy

- realizacja i udział w prezentowanych grach i zabawach rekreacyjnych

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
88 zł