Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak prawidłowo diagnozować i oceniać wiedzę ucznia – korzyści i błędy (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
900 zł