Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język angielski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli języka angielskiego
Cele
  • przekazanie informacji nauczycielom na temat  zmian na egzaminie ósmoklasisty
Tematyka
  • zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty języka angielskiego
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
0 zł