Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Trzy żywioły: powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Trzy żywioły: powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)
Kierownik
Małgorzata Trzeciak
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.